نقد فیلم سنگسار ثریا

با توکل بر خداوند متعال و با استعانت از ائمه علیهم السلام قصد داریم که فیلم سنگسار ثریا را نقد کرده تا بتوانیم به سوالاتی را که در ذهن افراد ایجاد شده را حل کرده و بگوییم که دیدگاه اسلام نسبت به زنا آن طور که در فیلم بیان شده نیست.

خداوند راه های اثبات زنا را به دو راه منحصر کرده است، یکی این که زن و مردی که مرتکبزنا شده اند چهار مرتبه اعتراف و اقرار نمایند. راه دیگر این که چهار مردعادل شهادت به این امر دهند و باید هر چهار نفر این صحنه را با شرایط خاصی کهدرفقه اسلامی بیان شده است، دیده باشند و شهادت آنها بر مبنای حدس نباشد.

مشکل بودناثباتزناو انحصار راه هایاثبات آن دلایل و حکمت هایی دارد ازجمله:

1-این که خداوند راهاثباتزنارا دشوار قرار داده که تا هر کسی به بهانه های مختلف دیگری را متهم به این گناه نکند و آبروی انسانها محفوظ بماند.

2-خداوند نمی خواهد حتیدر مواردی که این گناه صورت گرفته است به راحتیاثبات شود زیرا اگر این عمل چند بار در جامعه تکرار و به آسانیاثبات شود، حتی اگر عاملان آن مجازات هم بشوند دراثر تکرار کم کم قبح آن از بین می رود و عادی می شود.

3-در بعضی از موارد اشاعه یک گناه خود گناه دیگری محسوب می گردد و درخفاء ماندن آن بهتر از علنی شدن آن است.

به خاطر این جهات و جهات دیگری که هنوز برای ما روشن نشده، اسلام تنها برای مواردی که از این دو راه ثابت شده باشد (که اثبات آن بسیار مشکل است) مجازات قرار داده است و سایر راه ها حتی عکسبرداری و فیلم برداری و آزمایشات پزشکی را در این زمینه فاقد اعتبار می داند. زیرادرعکسبرداری و فیلم برداری همیشه امکان جعل و مونتاژ و ساختن عکس ها و فیلم های غیر واقعی وجود دارد.

/ 3 نظر / 87 بازدید
م.ا....

سلام آقا عالي بود تشكر از نقد زيباتون به من هم سري بزنيد. خوشحال ميشم

مهدي

سلام از